Způsob čištění


K čištění koberců a čalounění využíváme tzv. extrakční metodu. Tento způsob strojního tepování je nejosvědčenější způsob čištění mokrou cestou. Spočívá v tlakovém vstřikování čistícího prostředku do tkaniny a jeho následném odsávání do sběrné nádoby. V průběhu tohoto procesu dochází k proprání i regeneraci vláken tkaniny (viz. schema). Koberec i čalouněný nábytek zůstavá vlhký několik hodin. Doba je závislá na materiálu a klimatických podmínkách v místnosti. Extrakční metoda je vhodná k efektivnímu čištění většiny materiálů koberců i čalounění.


extrakční metoda čištění koberců a čalounění
schema extrakční metody čištění